Ελέγξτε την κατάσταση των αιτημάτων σας

Απλά εισάγετε εξοπλισμό ή σειριακό αριθμό του μηχανήματος και κάντε κλικ στο κουμπί επικύρωσης.